Overview Send Message

Torghatten Trafikkselskap AS ivaretar driften av ti ferje- og hurtigbåtsamband i Nord-Trøndelag og i Nordland - hovedsaklig på Helgeland. Rederiflåten består av 11 fartøy. I tillegg har selskapet omsetning av diesel fra eget tankanlegg og tankbildistribusjon. Selskapet har 110 ansatte og en årlig omsetning på 275 mill. Kontorsted er Brønnøysund.

Torghatten Trafikkselskap er 100% eid av Torghatten ASA, som er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på 10 mrd kr og ca. 7000 ansatte. Selskapets historie går helt tilbake til 1878 da Dampskipet Torghatten Aktieselskap ble stiftet.